caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ sáu, 18 Tháng 3 2016 07:00

Thông báo thi chứng chỉ ngày 27 tháng 03 năm 2016

Viết bởi 

 

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ sẽ tổ chức ôn thi - thi cho khóa học vào ngày 27/03/2016

Đối tượng: 

- Học viên trung tâm

- Học viên tự do

Chứng chỉ:

- Tin học A - B - C

- Anh văn A - B - C

- Pháp văn A - B - C

Thời gian đăng kí:

Trước ngày 24 tháng 3 năm 2016

Mọi thông tin liên lạc:  

Địa chỉ: 39 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điên thoại: 0633 83 46 81 - 0912 190 134

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng