caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0633.540.752

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất.

I. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

* Tổng số giảng viên: 9

* Trình độ:

  - Thạc sỹ: 04

  - Cử nhân: 05

* Bậc đào tạo:

  - Trung cấp chuyên nghiệp

  - Cử nhân cao đẳng

II. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và vị trí việc làm

1. Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực có thể đảm nhiệm các công việc như kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế, kiểm toán độc lập...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành Chuyên gia kế toán, Chuyên gia quản lý quỹ, Kiểm toán viên trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức Kinh tế - Xã hội.

Sinh viên có khả năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

2. Kỹ năng

2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên được tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao thái độ trong môi trường kinh doanh. Sinh viên có kiến thức và biết thực hành các nghiệp vụ:

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

- Lập kế hoạch công tác kế toán doanh nghiệp.

- Kỹ năng về giao tiếp; kỹ năng về soạn thảo văn bản.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

Có phương pháp học tập, làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường kinh tế quốc tế, kỹ năng thuyết trình và tập hợp nhóm, có khả năng tự nghiên cứu khoa học và ra quyết định.

3. Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc tại Bộ phận kế toán:

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước.

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Cơ sở sản xuất vật chất, dịch vụ

- Doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế

* Sinh viên tốt nghiệp được học liên thông lên đại học chính quy tại trường hoặc các trường đại học khác.

III. Chuẩn đầu ra

Theo quy định chung của trường.

IV. Các hoạt động giáo dục khác

           Khoa Tài chính – Kế toán thường xuyên tổ chức chiêu sinh các lớp ngắn hạn phục vụ cho các công tác có liên quan đến công tác kế toán:

 -Chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp

 -Chứng chỉ báo cáo thuế

          - Chứng chỉ kế toán trưởng

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng