caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ tư, 09 Tháng 3 2016 07:00

Ban Giám Hiệu

Viết bởi 

Ban Giám Hiệu

       Hình      Họ Tên: Trần Đăng Hải
Chức Vụ: Hiệu trưởng
Học vị: Thạc sĩ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
Hình            Họ Tên: Nguyễn Thị Kim Liên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Thạc sĩ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
Hình            Họ Tên: Nguyễn Văn Hậu
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
Hình           Họ Tên: Thái Ngọc Lợi
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Thạc sĩ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0988139482

 

 Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng