caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: Quản trị lữ hành Mã, ngành nghề: 6810104 Trình độ đào tạo: Cao…
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề:                PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH DU LỊCH Mã, ngành nghề:                 60220202 Trình…
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề:  ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH Mã, ngành nghề: 6810107 Trình độ đào tạo:…
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN Mã, ngành nghề: 6340301 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình…
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Mã nghề: 6520227 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Hình…
CHƯƠNG TRÌNHĐÀO TẠO Tên nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã nghề: 6480201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Hình…
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên nghề: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Mã nghề: 6540103 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình…

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng