caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

Chú ý:

- Môn AVCB2 các lớp NHKS3K20, Đ3K20, OTO3K20 học chung link của lớp NHKS3K20.

Học sinh theo dõi link học trực tuyến ở cuối bài viết.

TKB HKP TUAN 10 1

TKB HKP TUAN 10 2

TÊN LỚP LINK GOOGLE MEET
NHKS3K20 meet.google.com/dim-nmvd-vzf
Đ3K20 meet.google.com/yan-yfhr-nkp
OTO3K20 meet.google.com/vfn-tbhk-egm

Chú ý:

- Môn HTĐCB lớp OTO3K20 học bằng link sau: meet.google.com/syt-mdoo-mvd
- Môn AVCB1 các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, Đ3K20, OTO3K20, TIN3K19 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn THCB các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, Đ3K20, OTO3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn AVCB1 2 lớp CBMA2K21, T2K21 học chung link của lớp CBMA2K21.

Học sinh theo dõi link học trực tuyến ở cuối bài viết.

TKB HKP TUAN 9 1

TKB HKP TUAN 9 2

TÊN LỚP LINK GOOGLE MEET
CBMA3K20 meet.google.com/hnv-drwx-fbm
NHKS3K20 meet.google.com/dim-nmvd-vzf
CBMA2K21 meet.google.com/gkc-vfng-mij
TIN3K20 meet.google.com/frd-jwni-xdd
Đ3K20 meet.google.com/yan-yfhr-nkp
OTO3K20 meet.google.com/vfn-tbhk-egm
CĐ ĐK10 meet.google.com/cqa-fine-avs

Chú ý:

- Môn GDQP các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, Đ3K20, OTO3K20, TIN3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn TQDL 2 lớp CBMA3K20, NHKS3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn chính trị 2 lớp CBMA2K21, TIN2K21 học chung link của lớp CBMA2K21.

Học sinh theo dõi link học trực tuyến ở cuối bài viết.

TKB HKP TUAN 8 1

TKB HKP TUAN 8 2

TÊN LỚP LINK GOOGLE MEET
CBMA3K20 meet.google.com/hnv-drwx-fbm
NHKS3K20 meet.google.com/dim-nmvd-vzf
CBMA2K21 meet.google.com/gkc-vfng-mij
TIN3K20 meet.google.com/frd-jwni-xdd
Đ3K20 meet.google.com/yan-yfhr-nkp
OTO3K20 meet.google.com/vfn-tbhk-egm
CĐ ĐK10 meet.google.com/cqa-fine-avs
TIN2K21 meet.google.com/uuk-fiap-bhf
Page 6 of 35

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng