caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ ba, 23 Tháng 3 2021 00:00

Tập huấn công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài.

Viết bởi 

Nhà trường mời các chuyên gia của trung tâm tư vấn kiểm định chất lượng GDNN (VETAC) về khảo sát, tư vấn, tập huấn công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài.

Từ ngày 19 – 21/3/2021, trường Cao đẳng KT – KT Lâm Đồng đã mời các chuyên gia của trung tâm kiểm định chất lượng GDNN Thành phố Hồ Chí Minh về khảo sát, tư vấn tập huấn công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của nhà trường.

Tại các buổi làm việc tại trường, các chuyên gia của trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động toàn trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở GDNN năm 2020 và triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 và những năm tiếp theo.

Qua các buổi tập huấn cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động nhà trường đã nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở GDNN.

Trên cơ sở hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Nhà trường sẽ triển khai công tác đánh giá ngoài vào thời điểm phù hợp.

Tin: Phòng ĐBCL - TT - KT

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng