banner ktktld
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 00:00

Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Viết bởi 

IMG 2357

IMG 2359

{mp4}1249{/mp4}

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng