tuyen sinh cao hoc

tuyen sinh daihoc

 

 

tuyen sinh cao dang

tuyen sinh trung cap

 

banner ktktld
%AM, %04 %750 %2016 %00:%11

KẾ HOẠCH CHÀO CỜ THÁNG 11

Viết bởi 

    

             KẾ HOẠCH CHÀO CỜ THÁNG 11- NĂM HỌC 2016-2017 

                                (theo kế hoạch số 515/KH-KTKT ngày 02/11/2016)

 Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường tiến hành tổ chức chào cờ tháng 11/2016 của năm học, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 07h15’ – 08h00’ ngày 07/11/2016 (HSSV tập trung lúc 7h10).
  2. Địa điểm: tại Hội trường A, truờng CĐKT-KT Lâm Đồng.
  3. Đối tượng: tất cả CB-GV-CNV và HSSV toàn trường.
  4. Chương trình:

-      Nghi lễ (chào cờ, hát quốc ca).

-      Sinh hoạt chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-      Triển khai nội dung công tác HSSV.

-      Triển khai nội dung Đào tạo.

-      Triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên.

-      Ban giám hiệu phát biểu chỉ đạo, quán triệt.

  1. Phân công công việc và chuẩn bị tổ chức chào cờ:

-      Phòng HCTC: chuẩn bị nhạc lễ, âm thanh.

-      Chi bộ Khoa Du lich-TCKT sinh hoạt chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-      Phòng CT HSSV: Thực hiện nghi lễ, triển khai công tác HSSV.

-      Phòng  đào tạo: Triển khai kế hoạch Đào tạo.

-      Đoàn thanh niên: Triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên.

-      Các Phòng, Khoa: phổ biến kế hoạch chào cờ đến CB-GV-CNV, GVCN ngồi cùng với HSSV để điểm danh, quản lý HSSV lớp mình trong buổi lễ.

Trong buổi lễ Nhà trường sẽ phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt. BGH kêu gọi toàn thể CB, GV, CNV và HSSV toàn trường với tấm lòng tương thân, tương ái cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Trung.

Trên đây là kế hoạch chào cờ tháng 11 yêu cầu tất cả các đơn vị được phân công phải thực hiện tốt để buổi chào cờ đạt kết quả.

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

-       Ban giám hiệu;

-       Phòng, Khoa,TT, Đoàn trường;                                                    (đã ký)

-       GVCN;

-       Website;

-       Lưu.                                                                                       Trần Đăng Hải 

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng