banner ktktld
Thứ năm, 26 Tháng 5 2016 07:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Viết bởi 

   nckh

Ngày 26/05/2016, Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở diễn ra tại phòng họp B1 với sự tham dự của các thành viên đến từ nhà trường và sở giáo dục đã thành công tốt đẹp.

Đề tài được đánh giá cao, đáp ứng tốt trong tình hình thực tế. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những đề xuất có giá trị cho phương hướng phát triển sau này.

Hy vọng từ đây cán bộ - nhân viên - giảng viên sẽ tích cực phát huy tích cực trong việc NCKH và ứng dụng vào thực tế.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng