caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

Khoa tin học - Ngoại ngữ được thành lập vào năm 2010.  được tách ra từ Khoa Khoa học cơ bản – Các môn chung. Cho năm học 2015- 2016  đã có Khóa 16 bậc TCCN và Khóa 7 bậc Cao đẳng với 2 lĩnh vực đào tạo như: Ngành Công nghệ thông tin và Tiếng Anh thương mại. Hiện nay, khoa Tin học Ngoại ngữ có 11 giảng viên trong đó có 1Tiến sĩ chuyên ngành Tiếng Anh, 6 thạc sĩ, 4 cử nhân chuyên ngành, các giảng viên đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Các thành viên trong khoa đa số là trẻ có tinh thần phấn đấu, nỗ lực hết mình để hướng đến mục tiêu chung là chất lượng đào tạo có hiệu quả.

Về lĩnh vực đào tạo: - Đối với hệ TCCN :     + Ngành Công nghê thông tin

                                   - Đối với hệ Cao đẳng: + Ngành Tiếng Anh thương mại

                                                                        + Ngành Công nghệ thông tin    

                                   - Đội ngũ GV Tin học  - Ngoại ngữ trong khoa là lực lượng chủ yếu cùng với Trung tâm giáo dục thường xuyên của Nhà trường đào tạo và cấp tín chỉ Anh văn và Tin học A, B, chứng chỉ TOEIC,  Tin học văn phòng

Mục tiêu đào tạo chung của Khoa là đào tạo người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao; tạo nguồn nhân lực cho địa phương phục vụ cho sự phát triển kinh tế và xã hội trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; đa dạng hóa các loại hình đào tạo để phát huy tối đa tiềm lực của nhà trường.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng