caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

1.Giới thiệu chung

     Khoa kỹ thuật được thành lập vào năm 2001. Cho đến nay đã hơn 15năm đào tạo hệ TCCN và hơn 6 năm đào tạo hệ Cao đẳng với 3 lĩnh vực đào tạo như: Điện công nghiệp và dân dụng, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học. Hiện nay, khoa kỹ thuật có 15 giảng viên trong đó có 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ, 2 giảng viên đang học sau đại học, các giảng viên đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Các thành viên trong khoa đa số là trẻ có tinh thần phấn đấu, nỗ lực hết mình để hướng đến mục tiêu chung là chất lượng đào tạo có hiệu quả.

2. Lĩnh vực đào tạo:

- Đối với hệ TCCN: + Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

                                    + Ngành Công nghệ thực phẩm

- Đối với hệ Cao đẳng: + Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

                                         + Ngành Công nghệ thực phẩm

                                          + Ngành Công nghệ sinh học

Khoa phối hợp với phòng Đào tạo liên kết với trường Đại học Nha Trang để đào tạo liên thông lên đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. Ngoài ra, khoa sẽ phối hợp với phòng đào tạo tổ chức một số lớp ngắn hạn như: Quấn dây máy điện, Điều khiển lập trình PLC, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Kỹ thuật nuôi cấy mô…

3. Đội ngũ giảng viên:   

STT Họ và tên Chức vụ Học hàm/Học vị Địa chỉ liên lạc
1 Trương Thị Bích Phượng Trưởng khoa Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Thái Thương Hiển Tổ trưởng Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Thị Ngọc Lan Giáo viên Tiến sĩ  
4 Phan Thị Minh Hòa Tổ trưởng Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Chấn Thành Giáo viên Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Minh Nghĩa Giáo viên Kỹ sư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Đào Đức Hậu Giáo viên Kỹ sư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Đỗ Thị Hồng Khuyên Giáo viên Kỹ sư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Lê Hà Diệu Liên Giáo viên Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên Kỹ sư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Nguyễn Văn Mẫn Giáo viên Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Trần Thị Hoàn Anh Kỹ thuật viên Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Phan Thị Phương Đạt Giáo viên Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Võ Thị Aí Quyên Giáo viên Thạc sĩ  
15 Lê Vũ Phương Trinh Giáo viên Kỹ sư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng