tuyen sinh cao hoc

tuyen sinh daihoc

 

 

tuyen sinh cao dang

tuyen sinh trung cap

 

banner ktktld

Khoa Du Lịch (Tourism Department)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 063.3541409

Chuyên ngành đào tạo (chính quy):

Bậc cao đẳng:

  1. Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành
  2. Quản trị Khách sạn

Bậc trung cấp chuyên nghiệp:

  1. Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
  2. Nghiệp vụ Hướng dẫn – Lữ hành
  3. Ẩm thực

Đào tạo ngắn hạn ( cấp chứng chỉ nghiệp vụ)

  1. Nghiệp vụ hướng dẫn
  2. Nghiệp vụ lễ tân khách sạn
  3. Kỹ thuật chế biến món ăn
  4. Kỹ thuật làm bánh
  5. Kỹ thuật pha chế thức uống

Mục tiêu đào tạo:

1. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

1.1. Kiến thức:

Kiến thức chung:

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức sâu rộng về cơ sở ngành liên quan đến các lĩnh vực quản trị kinh doanh, pháp luật, pháp luật du lịch... là nền tảng vững chắc để tiếp thu kiến thức chuyên ngành.

- Có kiến thức chung về lịch sử, địa lý, văn hóa, điều kiện tài nguyên du lịch Việt Nam, khu vực, thế giới.

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ và quản lý dịch vụ du lịch

- Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế, điều hành tour du lịch và tổ chức hướng dẫn thực hiện tour

1.2. Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn VTOS

- Có khả năng tham gia hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp du lịch

- Có khả năng sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

Các kỹ năng khác có liên quan

- Có khả năng tự học tập, nâng cao trình độ, sáng tạo trong việc tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

- Cókỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh du lịch.

1.3. Thái độ:

- Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp;

- Có lòng tự hào về đất nước, yêu ngành nghề đã chọn, góp phần truyền bá văn hóa dân tộc

1.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí điều phối, thiết kế tour hoặc hướng dẫn viên trong các doanh nghiệp lữ hành

- Có thể đảm trách vị trí quản lý tại các bộ phận tiền sảnh, buồng phòng, nhà hàng trong các khách sạn du lịch

2. Ngành Quản trị Khách sạn:

2.1. Kiến thức: Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

Kiến thức chung:

- Có kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức sâu rộng về cơ sở ngành liên quan đến các lĩnh vực quản trị kinh doanh, pháp luật du lịch... là nền tảng vững chắc để tiếp thu kiến thức chuyên ngành.

- Có kiến thức chung về lịch sử, địa lý, văn hóa, điều kiện tài nguyên du lịch Việt Nam, khu vực, thế giới.

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ và quản lý dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống.

- Có khả năng quản lý nhân sự thuộc các bộ phận trong khách sạn - nhà hàng.

2.2. Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn VTOS đối với các chức danh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng.

- Có khả năng tham gia hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp khách sạn.

- Có khả năng sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn.

- Có khả năng quản lý thời gian của bản thân chuyên nghiệp, làm việc đúng giờ đạt hiệu quả trong công việc.

- Có khả năng ra quyết định, chủ động giải quyết các công việc cần thiết trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp khách sạn

Các kỹ năng khác có liên quan

- Tự học tập, nâng cao trình độ, sáng tạo trong việc tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong kinh doanh khách sạn.

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và giao tiếp trong môi trường kinh doanh khách sạn.

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh với khách du lịch nước ngoài trong khách sạn.

- Vận dụng được tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng tin học trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng

2.3. Thái độ:

- Có thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng

- Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp;

- Có lòng tự hào về đất nước, yêu ngành nghề, góp phần truyền bá văn hóa dân tộc.

2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Có thể đảm trách vị trí quản lý tại các bộ phận tiền sảnh, buồng phòng, nhà hàng trong các khách sạn du lịch.

Thông tin đội ngũ giảng viên:

 

 

 

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng