caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 00:00

TKB TUẦN 20, 21 CÁC LỚP TRUNG CẤP 2K21 VÀ TKB TUẦN 21 LỚP CĐKTK11(TỐI)

Viết bởi 

Lưu ý: Các lớp Trung cấp K20 và Cao đẳng K11 tuần 21 nghỉ học để học GDQP như kế hoạch đã ban hành. 

TKB TUẦN 20 21 TRUNG CẤP 2K21 CĐKTK11 1

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng