banner ktktld
Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 00:00

Lịch sử phát triển

Viết bởi 

Tiền thân Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng là Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng được thành lập và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 536/QĐ-UB ngày 15/9/1989 trên cơ sở hợp nhất các trường sau:

1. Trường Công nhân Kỹ thuật tổng hợp theo quyết định số 504/QĐ-UB ngày 01/9/1983 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng theo quyết định số 172/QĐ-UB ngày 24/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

3. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng theo quyết định số 701/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng theo quyết định số 701/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng