banner ktktld
Từ  năm  2000 đến 2008 :Trường liên tục đạt Tiên tiến xuất sắc, cờ thi đua xuất sắc của UBND…
Tiền thân Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng là Trường Trung học Kinh tế - Kỹ…
    Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn…
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG NĂM 2019

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng