banner ktktld
Hàng năm, như một truyền thống, cứ đến mùa thi là CLB sinh viên tình nguyện của trường Cao đẳng…
Nhằm Sơ kết đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2014-2017 và kiện toàn…
Ngày 20 - 3 - 2016, Sinh viên trường đã tham gia hội thi Giai điệu tổ quốc của tỉnh…
Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng…
         Hưởng ứng tháng thanh niên, Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm…

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng