caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ hai, 11 Tháng 5 2020 00:00

Ngày hội đọc sách năm 2020

Viết bởi 

Thực hiện công văn số 1108 CV/ TĐTN-PT của tỉnh Đoàn Lâm Đồng ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020.
Đoàn trường kêu gọi ĐVTN toàn trường hưởng ứng ngày sách Việt Nam với mục đích:
- HSSV hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của Ngày Sách Việt Nam, tầm quan trọng của văn hóa đọc hiện nay.
- Đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong HSSV.

94129779 528730458016765 3122688648667987968 o

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng