caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 00:00

CTĐT KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Viết bởi 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Mã, ngành nghề: 5810207

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo nhân lực trình độ trung cấp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn giúp người học sau khi ra trường có khả năng làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Học sinh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để tác nghiệp trong lãnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống trong môi trường du lịch. Chương trình cung cấp kiến thức cho học sinh tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

Người học được trang bị kiến thức đại cương, bao gồm: kiến thức chính trị tư tưởng, pháp luật, quốc phòng an ninh, tin học, ngoại ngữ và kiến thức cơ sở ngành: Tổng quan du lịch, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tổ chức lao động nhà bếp, An toàn vệ sinh thực phẩm… là nền tảng vững chắc để tiếp thu kiến thức chuyên ngành; kiến thức chuyên sâu: bao gồm các nghiệp vụ bổ trợ và nghiệp vụ chuyên sâu để thực hiện các nghiệp vụ trong lãnh vực kinh doanh ăn uống.

           - Kỹ năng nghề nghiệp

+ Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn VTOS đối với các chức danh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Có khả năng sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống .

+ Có khả năng quản lý thời gian của bản thân chuyên nghiệp, làm việc đúng giờ đạt hiệu quả trong công việc.

+ Có khả năng động giải quyết các công việc cần thiết trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Các kỹ năng khác có liên quan

          + Có khả năng tự học tập, nâng cao trình độ, sáng tạo trong việc tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Vận dụng được tin học văn phòng.

+ Có khả năng giao tiếp cơ bản và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

- Thái độ

          + Có thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

          + Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Có thể đảm trách các công việc của một nhân viên bếp trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 19

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1410 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1155 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 298 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1052 giờ

- Thời gian khóa học: 1.5 năm

3. Nội dung chương trình

Mã MN/MĐ/HP Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Kiểm

tra

I Các môn học chung/đại cương 12 255 94 148 13
MH01 Chính trị 02 30 15 13 2
MH02 Pháp luật 01 15 9 5 1
MH03 Giáo dục thể chất 01 30 4 24 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 02 45 21 21 3
MH05 Tin học 02 45 15 29 1
MH06 Ngoại ngữ 04 90 30 56 4
II Các môn học chuyên môn ngành
II.1 Môn học cơ sở 9 180 109 62 9
MH07 Tổng quan du lịch 3 60 28 29 3
MH08 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 60 25 33 2
MH09 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 30 28 0 2
MH10 Tổ chức LĐ&CSVCKT trong nhà bếp 2 30 28 0 2
II.2 Môn học chuyên môn ngành 33 930 81 813 36
MH11 Anh văn chuyên ngành 3 75 14 58 3
MH12 Kỹ thuật chế biến món ăn Á1 5 135 14 113 8
MH13 Kỹ thuật chế biến món ăn Á2 5 135 14 115 6
MH14 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu 4 105 14 87 4
MH15 Kỹ thuật làm bánh 4 120 0 114 6
MH16 Kỹ thuật cắt tỉa rau củ 3 90 25 59 6
MH17 Nghiệp vụ nhà hàng 3 90 0 87 3
MH18 Thực tập tốt nghiệp 6 180 0 180 0
II.3 Môn học tự chọn 2 45 14 29 2
MH19 Phương pháp xây dựng thực đơn 2 45 14 29 2
MH20 Kỹ thuật trang trí bánh kem 2 45 14 29 2
Tổng cộng 56 1410 298 1052 60

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số

TT

Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2

Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3

Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Tham quan Một khóa học 1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian và cách thức tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được hướng dẫn cụ thể trong chương trình của từng môn học trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Học sinh phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn và phải tích lũy đủ 53 tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả tích lũy của học sinh để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho sinh viên hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp bậc trung cấp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn theo quy định của trường.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng