caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 00:00

CTĐT NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Viết bởi 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Mã ngành, nghề: 5810205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

I. Mục tiêu đào tạo:

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo nhân lực trình độ trung cấp ngành Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn giúp người học sau khi ra trường có khả năng làm việc trong các môi trường kinh doanh nhà hàng - khách sạn du lịch trong nước. Sinh viên tốt nghiệp ngành Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để tác nghiệp trong lãnh vực kinh doanh khách sạn du lịch. Chương trình cung cấp kiến thức cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức: Người học được trang bị kiến thức

+ Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn.

+ Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

+ Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng về yêu cầu công việc.

- Kỹ năng

+ Kỹ năng nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin.

+ Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngự Việt Nam.

+ Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn VTOS đối với các chức danh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng.

+ Có khả năng sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng - khách sạn.

+ Có khả năng quản lý thời gian của bản thân chuyên nghiệp, làm việc đúng giờ đạt hiệu quả trong công việc.

+ Có khả năng động giải quyết các công việc cần thiết trong quá trình làm việc tại nhà hàng – khách sạn.

- Mức tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm trách các công việc của một nhân viên phục vụ tại các bộ phận tiền sảnh, buồng phòng, nhà hàng trong các khách sạn du lịch trong nước.

II. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 19

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1470 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1215 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 248 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1172 giờ

- Thời gian khóa học: 1,5 năm

III. Nội dung chương trình:

Mã MN/MĐ/HP Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực hành/thực tập/bài tập/thảo luận

Kiểm

tra

I Các môn học chung/đại cương 12 255 94 148 13
MH01 Chính trị 02 30 15 13 2
MH02 Pháp luật 01 15 9 5 1
MH03 Giáo dục thể chất 01 30 4 24 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 02 45 21 21 3
MH05 Tin học 02 45 15 29 1
MH06 Tiếng anh 04 90 30 56 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
II.1 Môn học cơ sở 7 150 56 87 7
MH07 Tổng quan du lịch 3 60 28 29 3
MH08 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 45 14 29 2
MH09 Kỹ năng giao tiếp 2 45 14 29 2
II.2 Môn học chuyên môn ngành, nghề 34 1020 84 903 33
MH10 Tiếng Anh chuyên ngành 3 75 14 58 3
MH11 Nghiệp vụ lễ tân 5 135 14 116 5
MH12 Nghiệp vụ nhà hàng 5 135 14 116 5
MH13 Nghiệp vụ buồng 5 135 14 116 5
MH14 Kỹ thuật pha chế 2 45 14 29 2
MH15 Kỹ thuật cắm hoa 2 45 14 29 2
MH16 Kỹ thuật chế biến món ăn 4 120 0 114 6
MH17 Kỹ thuật làm bánh 2 60 0 55 5
MH18 Thực tập tốt nghiệp 6 270 00 270 0
II.3 Môn học tự chọn 2 45 14 29 2
MH19 Phương pháp xây dựng thực đơn 2 45 14 29 2
MH20 Kỹ thuật trang trí bánh kem 2 45 14 29 2
Tổng cộng 55 1470 248 1167 55

IV. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số

TT

Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2

Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3

Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Tham quan Một khóa học 1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian và cách thức tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được hướng dẫn cụ thể trong chương trình của từng môn học trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

- Học sinh phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn và phải tích lũy đủ 55 tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả tích lũy của học sinh để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho học sinh hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp bậc trung cấp ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn theo quy định của trường.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng