caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 00:00

CTĐT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Viết bởi 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mã nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Hệ Cao đẳng)

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1 Mục tiêu chung:

Thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện cũng như hệ thống điều khiển công nghiệp bao gồm hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, tủ điều khiển, máy điện và các thiết bị điện trong các công ty, xí nghiệp công nghiệp, trong các hệ thống điện dân dụng, du lịch và nông nghiệp với các môi trường trong nhà và ngoài trời đảm bảo điều kiện an toàn lao động.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp.

+ Đọc được các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển.

+ Nêu được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện).

+ Trình bày được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện.

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp.

+ Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ B Tin học hoặc tương đương.

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản.

+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn.

+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn.

+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện.

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với .

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ:

- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây.

- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành.

- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện.

- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:                  

- Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 25

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1830 giờ

- Khối lượng các môn học chung /đại cương:   435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1395 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 564 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1196 giờ

- Thời gian khóa học: 2 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Mã MH/MĐ/HP Tên môn học, mô-đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn chung 16 435 157 255 23
MH01 Chính trị 03 75 41 29 5
MH02 Pháp luật 01 30 18 10 2
MH03 Giáo dục thể chất 02 60 5 51 4
MH04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 02 75 36 35 4
MH05 Tin học 03 75 15 58 2
MH06 Ngoại ngữ (Anh văn) 05 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 11 255 124 120 11
MH07 An toàn điện 2 30 18 10 2
MH08 Mạch điện 3 75 30 42 3
MĐ09 Vẽ điện 2 45 13 30 2
MH10 Vật liệu điện - Khí cụ điện 2 45 33 10 2
MĐ11 Điện tử cơ bản 2 60 30 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn nghề 44 1140 279 821 40
MĐ12 TT Điện tử cơ bản 2 60 0 58 2
MĐ13 Điều khiển điện khí nén 3 75 28 45 2
MĐ14 Đo lường và cảm biến 4 75 42 30 3
MĐ15 Máy điện 1 3 45 32 10 3
MĐ16 Máy điện 2 3 90 0 85 5
MĐ17 Cung cấp điện 3 60 27 30 3
MĐ18 Trang bị điện 5 135 28 103 4
MĐ19 Điện tử công suất 3 60 27 30 3
MĐ20 Kỹ thuật lắp đặt điện 3 90 15 72 3
MĐ21 Kỹ thuật số 3 75 27 45 3
MĐ22 PLC cơ bản 4 90 28 57 5
MĐ23 Truyền động điện 2 45 25 18 2
MĐ24 PLC nâng cao 2 60 0 58 2
MĐ25 Thực tập tốt nghiệp 4 180 0 180 0
Tổng cộng 71 1830 560 1196 74

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số

TT

Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2

Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3

Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Tham quan Một khóa học 1 lần

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian và cách thức tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được hướng dẫn cụ thể trong chương trình của từng môn học, mô đun.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Sinh viên phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Điện công nghiệp và phải tích lũy đủ 25 mô đun/môn học hoặc 70 tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả tích lũy của sinh viên để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho sinh viên hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành nghề Điện công nghiệp theo quy định của trường.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng