caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 00:00

CTĐT ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH

Viết bởi 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề:  ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH

Mã, ngành nghề: 6810107

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng chuyên ngành “Điều hành tour du lịch” có khả năng  làm việc trong các môi trường kinh doanh du lịch trong nước. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để tác nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức: Người học được trang bị kiến thức:

- Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi ngành Điều hành tour du lịch.

- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lãnh vực dịch vụ du lịch lữ hành.

- Kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

- Kiến thức thực tế vầ quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi ngành Điều hành tour du lịch.

Kỹ năng:

- Có kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng;

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi ngành Điều hành tour du lịch;

- Kỹ năng nhận thức, tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng;

- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí điều phối, thiết kế tour hoặc hướng dẫn viên trong các doanh nghiệp lữ hành trong nước.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 24

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1755 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 390 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1305 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 427giờ; Thực hành, thực tập: 1265 giờ; Kiểm tra: 63 giờ

- Thời gian khóa học: 2 năm

3. Nội dung chương trình:

Mã MN/MĐ/HP Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực hành/

thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Kiểm

tra

I Các môn học chung/đại cương 16 435 157 255 23
MH01 Chính trị 03 75 41 29 5
MH02 Pháp luật 01 30 18 10 2
MH03 Giáo dục thể chất 02 60 5 51 4
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 02 75 36 35 4
MH05 Tin học 03 75 15 58 2
MH06 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 05 120 42 72 6
II Các môn học chuyên môn ngành
II.1 Môn học cơ sở 17 375 126 232 17
MH07 Tổng quan du lịch 3 60 28 29 3
MH08 Văn hóa du lịch 2 45 14 29 2
MH09 Marketing du lịch 2 45 14 29 2
MH10 Luật du lịch 2 45 14 29 2
MH11 Tâm lý & giao tiếp trong KDDL 2 45 14 29 2
MH12 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 45 14 29 2
MH13 Tổ chức sự kiện 2 45 14 29 2
MH14 Kỹ năng chăm sóc khách hàng 2 45 14 29 2
II.2 Môn học chuyên môn ngành 36 945 126 791 28
MH15 Tiếng Anh chuyên ngành 3 75 14 58 3
MH16 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 3 60 28 29 3
MH17 Kỹ năng thuyết trình 2 45 14 29 2
MH18 Nghiệp vụ hướng dẫn 5 120 28 87 5
MH19 Thiết kế tour du lịch 4 105 14 87 4
MH20 Nghiệp vụ điều hành tour du lịch 4 105 14 87 4
MH21 Nghiệp vụ lữ hành 4 105 14 87 4
MH22 Thực hành nghiệp vụ trên tuyến 3 90 00 87 3
MH23 Thực tập tốt nghiệp 8 240 00 240 0
II.3 Môn học tự chọn 2 45 14 29 2
MH24 Kỹ năng xin việc làm 2 45 14 29 2
Soạn thảo văn bản 2 45 14 29 2
Tổng cộng 71 1800 423 1307 70

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số

TT

Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2

 Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3

 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Tham quan Một khóa học 1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian và cách thức tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được hướng dẫn cụ thể trong chương trình của từng môn học trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Sinh viên phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Điều hành tour du lịch và phải tích lũy đủ 70 tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả tích lũy của sinh viên để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho sinh viên hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành nghề Điều hành tour du lịch theo quy định của trường.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng