caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 00:00

CTĐT PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH DU LỊCH

Viết bởi 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề:                PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH DU LỊCH

Mã, ngành nghề:                 60220202

Trình độ đào tạo:               Cao đẳng

Hình thức đào tạo:             Chính qui

Đối tượng tuyển sinh:        Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:              2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo nghề Phiên dịch Tiếng Anh du lịch trình độ cao đẳng đào tạo người học có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực phiên dịch các đề tài, công việc trong ngành du lịch; đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức

- Có hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

- Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), kiến thức đại cương về văn hóa, xã hội của các nước nói tiếng Anh, kiến thức về lí thuyết phiên dịch để phục vụ công tác phiên dịch;

- Có kiến thức đại cương về ngành du lịch, sử dụng thành thạo tiếng Anh trong các lĩnh vực du lịch - dịch vụ và văn phòng;

1.2.2. Kỹ năng

- Giao tiếp thành thạo tiếng Anh ở bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

- Có thể biên dịch, phiên dịch đạt yêu cầu các thể loại ngôn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;

- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập; có kỹ năng quan hệ công chúng.

1.2.3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

- Có ý thức cao và coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lí thuyết và kĩ năng biên dịch, phiên dịch vào tình huống công việc cụ thể;

- Có kế hoạch không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân;

- Coi trọng việc tổ chức đơn vị công tác thành môi trường làm việc lành mạnh để phát triển các mối quan hệ đồng nghiệp tích cực.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Cao Đẳng nghề Phiên dịch tiếng Anh du lịch có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

- Phiên dịch viên du lịch;

- Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh;

- Nhân viên lễ tân Khách sạn hoặc khu Resort;

- Nhân viên Marketing cho các dự án du lịch;

- Nhân viên văn phòng có thể giao dịch ở các công ty, tổ chức có yếu tố nước ngoài;

- Trợ lý trưởng phòng hoặc giám đốc tại các khách sạn hay khu resort cao cấp.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 29

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1800 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 390 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1410 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 461 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1270 giờ

- Thời gian khóa học: 2 năm

3. Nội dung chương trìnhMã MH/
Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực hành/

thực tập/thí nghiệm/

bài tập/thảo luận

Thi/
Kiểm

tra

I Các môn học chung/đại cương 15 405 145 240 20
MH01 Chính trị 03 75 41 29 5
MH02 Pháp luật 01 30 18 10 2
MH03 Giáo dục thể chất 02 60 5 51 4
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 02 75 36 35 4
MH05 Tin học 03 75 15 58 2
MH06 Intergrated Skills Course 04 90 30 57 3
II Các môn học, mô đun chuyên môn 55 1425 285 1089 51
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 19 465 105 341 19
MH07 Listening – Speaking 1 3 75 15 57 3
MH08 Listening – Speaking 2 3 75 15 57 3
MH09 Reading - Writing 1 3 75 15 57 3
MH10 Reading - Writing 2 2 75 15 57 3
MH11 Reading - Writing 3 3 45 15 28 2
MH12 Grammar 3 75 15 57 3
MH13 English Pronunciation Practice 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 33 885 165 691 29
MH14 Interpretation 1 2 45 15 28 2
MH15 Interpretation 2 3 75 15 57 3
MH16 Interpretation 3 3 75 15 57 3
MH17 English for Customer Care 2 45 15 28 2
MH18 English for Hotel & Catering Industry 1 3 75 15 57 3
MH19 English for Hotel & Catering Industry 2 2 45 15 28 2
MH20 English for Culinary Industry 3 75 15 57 3
MH21 English for Tourism 1 3 75 15 57 3
MH22 English for Tourism 2 2 45 15 28 2
MH23 English for Presentation 3 75 15 57 3
MH24 TOEIC 3 75 15 57 3
MH25 Thực hành nghề tại cơ sở 4 180 0 180 0
II.3

Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 1 trong 3 môn học)

3 75 15 57 3
MH26 English for Marketing 3 75 15 57 3
MH27 Business English 3 75 15 57 3
MH28 English for Business Communication 3 75 15 57 3
Tổng cộng 70 1830 430 1329 71

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Sinh viên bắt buộc phải học 15 tín chỉ đại cương và 55 tín chỉ chuyên ngành của nghề.

- Sinh viên chọn 1 môn học trong danh mục các môn học tự chọn

- Sinh viên sẽ linh động đi kiến tập, thực tập tại các cơ sở để tích luỹ đủ 180 giờ thực tập trong suốt quá trình học tại trường vào thời gian rãnh, không nhất thiết phải tập trung vào học kỳ cuối.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng trường CĐ KT-KT Lâm Đồng.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

+ Sinh viên phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Phiên dịch tiếng anh du lịch và phải tích lũy đủ 70 tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả tích lũy của sinh viên để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho sinh viên hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành nghề Phiên dịch tiếng anh du lịch theo quy định của trường.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng