Trang chủThông báo của ĐoànHướng dẫn buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới và trao thẻ Đoàn

Hướng dẫn buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới và trao thẻ Đoàn

 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BTV ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KT- KT LÂM ĐỒNG

 

HƯỚNG DẪN BUỔI LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI VÀ TRAO THẺ ĐOÀN


Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới


Sau khi đoàn cấp trên có quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới, trong vòng một tháng kể từ ngày ký quyết định, chi đoàn có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp.


- Thông báo đến đoàn viên chi đoàn và phân công chuẩn bị lễ kết nạp.


- Mời dự lễ kết nạp: đoàn viên, thanh niên được kết nạp (có thể mời thêm gia đình, bạn thân của người được kết nạp cùng dự), cấp ủy chi bộ, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, Đoàn cấp trên, tổ hội đoàn thể bạn.


* Chương trình lễ kết nạp đoàn viên mới:
- Văn nghệ đầu giờ (Nếu có)


- Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca, phút tưởng niệm.


- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.


- Bí thư (Phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc Nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao thẻ Đoàn của Đoàn cấp trên (người được kết nạp đứng lên).


- Đại diện Đoàn cấp trên hoặc giáo viên chủ nhiệm hoặc bí thư chi đoàn trao quyết định, thẻ Đoàn và gắn huy hiệu cho Đoàn viên mới.


- Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa:


Đọc 3 nhiệm vụ của người đoàn viên.
1.    Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


2.    Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.


3.    Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.


“Xin hứa!”


- Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.
- Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu (nếu có)
- Chào cờ bế mạc.


Lưu ý: khi tổ chức kết nạp nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: Xin hứa!

 

Trang trí buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới.


 

TMBCH ĐOÀN TRƯỜNG
Phó bí thư


Đã ký

Trương Minh Hoài

 

HỖ TRỢ TUYỂN SINH


CÁN BỘ TUYỂN SINH 1
(0633.546567)

CÁN BỘ TUYỂN SINH 2
(0633.831267)

CÁN BỘ TUYỂN SINH 3
(0633.546567)