caohoc 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 - 2021 ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 - 2021
    Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn đối với ...
cache/resized/2455ec39e74a79be5479c484efaea875.jpg
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG ...
cache/resized/8a08f329c932bc3f2abc0e207cf4b34f.jpg
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG ...
cache/resized/3466e2953d8c11462ab9fdf8fd986198.jpg
    Đào tạo, bồi dưỡng nguồn ...

quangcaochieusinh

Thực hiện công văn số 1108 CV/ TĐTN-PT của tỉnh Đoàn Lâm Đồng ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc hưởng ứng Ngày sách Việt ...

Các cá nhân, tổ chức bên ngoài có nhu cầu đăng kí hiến máu tình nguyện tại trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ ...

Thầy cô, người lao động xem file kèm theo phía dưới

   Tri ân thầy cô, cán bộ, giảng viên đến tuổi nghỉ hưu. Nhà trường đã tổ chức lễ chia tay thầy cô nghỉ hưu ...

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng